Waar blijft compensatie voor flexwerkende AOW’er

Een flink aantal groepen werkenden en bedrijven krijgen inmiddels steun uit ‘de diepe zakken’ van de overheid. Prima, naar mijn mening, en daarover zal ik verder niet veel meer zeggen. Oorzaak en daarop volgende maatregelen zijn voldoende bekend.

Veel regelingen zijn snel uit de grond gestampt, waarbij ook mogelijke fouten in de beginfase over het hoofd zijn gezien. Denk aan de uitbetaling van de ‘13e maand’ in de maand januari van dit jaar. En laat dit nu net één van de peilmaanden zijn in de regeling loonsubsidie. Maar aan een oplossing van dit probleem zal gewerkt worden, zo laten zowel UWV als Ministerie SZW weten.

Intussen zijn er ook een aantal regelingen voor flexwerkers en uitzendkrachten opgetuigd. Een werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als zijn omzet met minimaal 20% terugloopt. Met deze regeling kan de werkgever, als er minder werk is, toch het volledige loon aan zijn werknemer(s) doorbetalen. Die laatste voorwaarde is er één die de overheid bindend oplegt. Deze tegemoetkoming geldt ook voor werknemers met een flexibel contract. Denk daarbij aan uitzend- en/ of oproepkrachten. Doorbetaling is er echter alleen als bijvoorbeeld het uitzendbureau daarvoor in aanmerking komt en ook nog de regeling aanvraagt.

Uitzendbureaus die gericht zijn op 65-plusser met een AOW uitkering

Er zijn in ons land een aantal uitzendbureaus die zich speciaal richten op de 65-plusser. Veel van hen vinden het fijn om na hun pensionering door te blijven werken. Om velerlei redenen. Voorkomen van sociaal isolement, een uitgavenpatroon dat niet gedekt wordt/ kan worden met de middelen uit AOW en wellicht klein pensioen (pensioengat), of gewoon prettig vinden om deel uit te blijven maken van de arbeidsmarkt. Zodat zij hun ervaring en nog volop aanwezige energie kwijt kunnen in voor hen volwaardig werk.

Bijkomend voordeel voor een werkgever, men krijgt/ heeft een gemotiveerde werknemer op de werkvloer en, niet onbelangrijk, de loonkosten voor een doorwerkende 65-plusser zijn een flink stuk lager. Bijvoorbeeld geen afdracht werknemerspremies.

En daar zit nu net het addertje onder het gras voor deze groep. Want door geen afdracht werknemerspremies vallen zij ook ineens buiten de boot voor elke corona-maatregel die tot nu toe bedacht is door de overheid. Zij zijn immers nergens in beeld. Niet bij het UWV, niet bij hun gemeente en ook niet bij hun eigen uitzendbureau. Want die heeft geen doorbetalingsverplichting en kan zich ook niet beroepen op de loonsubsidie.

Gevolg voor de doorwerkende 65-plusser, die nu gedwongen thuis zit omdat zijn opdrachtgever het werk (tijdelijk) heeft opgeschort, of voor wie de opdracht geheel is gestaakt, dat hij een flink inkomensverlies heeft dat door geen partij wordt aangevuld.

Kabinet wil 600 euro per maand compensatie

Nu wil het kabinet flexwerkers, die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, tegemoetkomen met een uitkering van 600 euro per maand.. Voorwaarde daarbij is wel dat UWV zo’n maatregel kan uitvoeren. Op zich raar, lijkt mij. Knappe koppen genoeg die ervoor kunnen zorgen dat zo’n maatregel uitvoerbaar is binnen grenzen die de overheid stelt.

De regeling is bedoeld voor studenten die bijverdienen, voor uitzendkrachten en voor mensen die net begonnen zijn met werken dit jaar. En ze moeten aantonen dat ze voor het moment van uitbreken coronacrisis tenminste 600 euro per maand verdienden.

Maar nu ook weer dat addertje onder het gras voor de flexwerkende 65-plusser. Zij zijn sowieso niet in beeld bij UWV en vallen daarom automatisch uit de boot? Ook als zij kunnen aantonen dat zij tenminste 600 euro per maand verdienden.

Kortom

Kortom overheid. Jullie hebben nu voor vrijwel iedereen met een inkomensachteruitgang wel een regeling bedacht. Uitgangspunt daarbij was dat we het SAMEN MOETEN DOEN en dat we SOLIDAIR moeten zijn in de aanpak van de coronacrisis. Laat dan deze groep niet overal buiten de boot vallen.