Vergrijzing biedt kansen op de arbeidsmarkt

Ja, u leest het goed. Dit keer geen negatieve aanhef maar juist een positieve. Met de doorzettende uitstroom van ouderen dreigt er krapte en tekort op de arbeidsmarkt te ontstaan. Of werkgevers zich van dit feit bewust zijn vraag ik me echter af.

Bij het lezen van de vacatures op de verschillende media  valt vooral op dat het meeste werk in ‘jonge teams’ wordt verricht en dat ‘groepsgevoel’ en ‘samen doen’ de overhand heeft in de wervingsteksten. Bijna nergens lees je in een vacaturetekst dat men op zoek is naar een iets oudere werknemer, die een wat bindende rol binnen het team kan vervullen. Of dat er prijs wordt gesteld op een kracht met minstens 20 jaar werkervaring. Dit in plaats van de meest gevraagde 2 of 3 jaar met een leeftijd van max 21 jaar.

Toch zullen werkgevers de bakens moeten verzetten. Zo zullen ze meer moeten gaan investeren in hun wat ouder personeel. Was je in het begin van deze eeuw rond de vijftig jaar, dan ging je denken aan afbouwen. Veel promotiemogelijkheden waren er niet meer, laat staan geld en mogelijkheden tot bijscholing of extra opleidingen. Met de oplopende pensioenleeftijd en de steeds fittere mens moet dit plaatje worden bijgesteld. Werkgevers van nu zullen wel degelijk moeten gaan investeren in hun oudere werknemers. Zij moeten immers nog een aantal jaren mee. Mede gezien de lagere instroom van jongeren.

Wat doen we met ouderen op de arbeidsmarkt die na hun pensionering door willen werken?

Uit mijn optiek gezien, zelf een wat oudere die graag deel uit wil blijven maken van de arbeidsmarkt, zou ik zeggen , geef ze die kans. Het vooroordeel dat ze duur en minder productief zijn kan zo onderhand wel van tafel. De doorwerkende AOW’er is zelfs goedkoop. Denk maar aan de besparing aan werkgeverspremies en pensioenkosten. En denk je als werkgever toch dat de oudere werknemer minder productief zal zijn, dan kun je daar afspraken over maken.

Maar denk vooral ook aan de voordelen die een oudere meeneemt in het team. Geen stress over schoolprestaties van kinderen, zwangerschapsverlof, de prestatiedrang en concurrentie naar boven, over het algemeen gezond, enzovoort. Maar het meest belangrijke, zij brengen hun ervaring in. Zowel op het vlak van levens- als werkervaring.

Veel zijn meegegroeid met alle ontwikkelingen in automatisering en andere veranderingen op de werkvloer. En weten hoe zaken in het verleden zijn ontstaan en doen daarmee nu hun voordeel bij het aanpakken van eventuele problemen of het doorvoeren van meer efficiency. Zij kunnen de bindende factor zijn tussen jong en oud en waar nodig hun kennis overbrengen. Of in omgekeerde zin, bijgeschoold worden in vergaren nieuwe kennis. Het mes snijdt aan twee kanten.

Conclusie: werkgevers moeten de blik verruimen en niet alleen inzetten op starters en jongeren op de arbeidsmarkt. Houdt ook het oudere personeel vast, geef ze kansen. En denk eens aan de waarde die een doorwerkende AOW’er kan bieden binnen de onderneming.