Een eigen bedrijf beginnen, wie wil dat nou niet?

Een eigen bedrijf is beginnen is de droom van veel mensen. Sommigen zien het als van je hobby je werk (beroep) maken. Anderen zien bijvoorbeeld de vrijheid die je tegemoet komt en weer anderen zien het als de ultieme manier om rijk te worden. Ik kan nu al zeggen, dat laatste maken niet veel starters mee. Integendeel, rijk in geld worden ze niet, rijk aan zorgen en beslismomenten wel. De werkzaamheden worden met plezier verricht en het directe contact met de buitenwereld geeft veel voldoening.

Er komt hulp bij en nog iemand en langzamerhand ontstaat er behoefte aan wat sturing , regulering ter behoudt van het werkplezier.

Er komt bijna van nature een functiescheiding.

Iemand die zorgt voor klanten contact, nieuwe en bestaande;

Iemand die gespecialiseerd is in het maken van offertes  enz. enz.

Kortom specialisten en uitvoerenden aan wie moet worden leiding gegeven en ook de financiering en financiële bewaking van de onderneming gaat een grote rol spelen.

Het financiële

Met behulp van kengetallen, verrekenprijzen en bovenal met veel ervaring en markt positie, worden offertes opgesteld.

Er worden goederen en diensten ingekocht en de klant moet een factuur krijgen conform de gemaakte afspraken.

Continue vindt een controle plaats of de kengetallen, verrekenprijzen en arbeid nog wel conform de werkelijkheid zijn.

In een moderne administratie kan een heel traject vanaf de eerste acquisitie t/m het uitbrengen van de factuur met behulp van de computer worden gedaan.

Na het uitbrengen van de (verkoop-) factuur kan eveneens elektronisch een controle op de calculatie (offerte) plaatsvinden  nacalculatie genaamd.

De ondernemer kan dan al redelijke wijze bepalen of er op een bepaald werk (project) winst of verlies is.

Bewaking van de onderneming  zelf gebeurt door de hoofdboekhouding zoals wettelijk en juridisch is vereist.

Een moderne onderneming onderscheidt aparte administraties voor:

  • Het fysiek functioneren in projecten (de uit te voeren werken)- de projectadministratie.;
  • Het financiële en juridische beheer –de hoofdboekhouding.

Daar waar veel gebruik wordt gemaakt van de zelfde gegevens  bijv. debiteuren (oorspronkelijke klanten) , crediteuren (oorspronkelijke inkopen) maakt de moderne computer gegevens uitwisseling (koppeling) mogelijk.

Kortom, bezint eer gij begint. En begin je toch, zorg dan dat je vanaf het begin alles op een rijtje hebt.

Beste advies: Schakel iemand in die verstand van je branche heeft, zodat je niet wordt overvallen door allerlei waarvan je zelf niet op de hoogte bent. En zorg voor een goede vastlegging en administratie. Anders kom je jezelf vroeg of laat tegen.