Belasting aangifte doen vaker lonend dan gedacht!

Binnenkort kom je ze weer tegen, mensen die met een blij gezicht rondlopen. Reden van die blijdschap; zij hebben een “blauwe” envelop in de brievenbus gekregen met een goed bericht. Als zij met trillende handen de envelop hebben opengemaakt en de brief er daarna hebben uitgehaald maken zij vervolgens bijna spontaan een vreugdedansje.

De Belastingdienst schrijft ze dat zij op grond van bekende gegevens dit jaar geen belastingformulier hoeven in te vullen. Tenminste, als zij geen inkomsten hebben waarvan de belastingdienst geen weet heeft. Zoals bijverdiensten of andere bronnen van inkomen, meer geld op de bank dan wordt verondersteld of bijvoorbeeld een 2e (vakantie)huis.

En daarmee eindigt de brief van de belastingdienst. Vreemd, want volgens mij zijn ze een zin vergeten in de brief. Of is die misschien weggevallen tijdens het drukproces?

Toch maar wel doen?

In die weggevallen of niet geschreven zin had moeten staan dat het de mensen aangeraden wordt wel aangifte te doen als zij menen kosten te hebben gemaakt die aftrekbaar zijn voor de belasting. Het kan gaan om zorgkosten, studiekosten, giften of zelfs een vergeten kleine hypotheek. Door deze zin om één of andere reden niet te plaatsen is het ineens mogelijk dat uw blijdschap ongegrond is en is overgegaan op de Minister van Financiën. Ik zie hem al in polonaise door de gangen van het gebouw lopen, al zingende “zo’n goeie hebben we nog nooit gehad”. Hij houdt namelijk het geld in zijn zak dat van u had kunnen zijn.

Zorgkosten

Vooral het onderwerp “zorgkosten” kan voor veel mensen een interessante post zijn. In elk geval voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen daarbij. In de loop der jaren heb ik in gesprekken gemerkt dat deze groep (veel) uitgaven doet voor zorg waarvan zij zich niet bewust zijn. Het voert te ver om alles op te noemen, maar denk eens aan kosten van vervoer naar de dokter, ziekenhuis of andere instelling. Of uitgaven die gemaakt worden in verband met ouderdom of handicap, zoals batterijen voor het hoorapparaat, steunkousen, tandarts. Zelfs lidmaatschap van een patiëntenvereniging is een aftrekpost. Dat zijn dan nog de lage bedragen.

Doch juist met een laag inkomen wordt de grens voor aftrekbaarheid snel overschreden en wordt het “Belastbaar inkomen” lager. Dit kan leiden tot teruggaaf van teveel betaald belastinggeld. En als er geen of weinig belasting is ingehouden kan dit toch leiden tot betaling van een tegemoetkoming op grond van een speciale regeling. Een teruggaaf van rond de 200 euro of meer wordt al snel bereikt.

Toeslagen (zorg- en/ of huurtoeslag)

En wat aardig is, een lager “Belastbaar inkomen” kan direct leiden tot het ontvangen van meer zorgtoeslag of huurtoeslag. En daarvoor hoeft u dan niets extra’s te doen als u dit al krijgt. Mocht u nog geen zorg of huurtoeslag krijgen, dan is een aanvraag hiervoor tot bepaalde tijd terug alsnog mogelijk.

Studiekosten en giften

Voor mensen die een studie gevolgd hebben die in het verlengde ligt van hun werk, of in het verlengde daarvan gaat liggen, geldt hetzelfde. Overschrijdt u de minimale grens van aan kosten, dan wordt het meerdere aftrekbaar. En bent u een “gulle” gever die rijkelijk erkende instellingen bedeelt? Dan kunt u waarschijnlijk ook teveel betaald geld terug zien.

Bijbaantje

Scholieren met een bijbaantje waarop loonbelasting wordt ingehouden hoef ik niet te waarschuwen. Zij zijn waarschijnlijk slim genoeg. Misschien zijn ze het wel vergeten. Wanhoop niet, je kunt zelfs nog voor een paar terug aangifte doen en het teveel betaalde terugkrijgen.

Middeling van inkomen over zelf gekozen periode.

Heeft u de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen gehad? Dan is het raadzaam om een aaneengesloten periode van drie jaar uit te zoeken, waarin het inkomen sterk schommelde.

Ik zou de regeling uitgebreid aan u kunnen uitleggen. Maar beter is hier  te klikken en dan komt u vanzelf op de site van de Belastingdienst. Waar u prima wordt geïnformeerd over de mogelijkheden tot middeling.

Extraatje

Als dit stukje u tot nadenken heeft aangezet, praat dan eens met iemand die enig verstand van deze materie heeft en meer met dit bijltje heeft gehakt. Hij of zij kan u snel vertellen of het alsnog doen van aangifte u een extraatje kan bezorgen.

Mocht u de ‘gewone’ brief hebben ontvangen van de Belastingdienst. Waarin staat dat u vanaf 1 maart 2021 de aangifte voor u klaar staat? Lees dan bovenstaande nog eens goed door. Wellicht helpt het u herinneren aan uitgaven die u gedaan heeft in 2020 en niet meer helder voor de geest heeft staan.